Przedmiot działalności

Celem Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej obejmującej stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

1. Szpital realizuje zadania w sposób ciągły zapewniające całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.

2. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w szczególności związanych z:
1) badaniem i poradą lekarską,

2) leczeniem,

3) pielęgnacją chorych,

4) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,

5) badaniem i terapią psychologiczną,

6) opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,

7) badaniem diagnostycznym,

8) pomocą doraźną,

9) podstawową opieką zdrowotną,

10) rehabilitacją medyczną,

11) opieką paliatywno – hospicyjną,

12) chirurgią jednego dnia,

13) lecznictwem psychiatrycznym i terapią uzależnień,

14) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,

15) prowadzeniem działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,

16) wykonywaniem zadań wynikających z obowiązujących przepisów, w tym realizacją zadań na potrzeby obronności państwa.

3. Szpital może realizować zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzieleniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

4. Szpital może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

opublikował: Marek Ciesielski (2016.04.19 4:06)
ostatnia modyfikacja: Marek Ciesielski (2023.04.27 10:35)

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.