Rejestr zmian

Michał Laskowski
Data
Dział
Opis Zmiany
Autor Zmiany
18.07.2007
Cennik Usług
Zmiana cen w Dziale Transportu Sanitarnego
Agnieszka Paturalska - Miehlau
5.09.2007
Informacje Ogólne,
Dane Kontaktowe,
Organy i Funkcje
Zmiany na stanowiskach:
Dyrektor Szpitala
Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa
Agnieszka Paturalska - Miehlau
19.12.2007
Informacje Ogólne, Organy i Funkcje
Zmiana na stanowisku:
Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno - administracyjnych
Agnieszka Paturalska - Miehlau
 18.02.2008

Informacje Ogólne,
Organy i Funkcje,
Redaktorzy

 Zmiany na stanowisku:
p.o. Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa
Ordynator Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Kierownik Zespołów Wyjazdowych i Dyspozytorów Medycznych
Główny Księgowy
Administrator Systemów Informatycznych

 Agnieszka Paturalska - Miehlau

04.03.2008

Organy i Funkcje

Zmiany na stanowisku:
p.o. Główny Księgowy

Agnieszka Paturalska - Miehlau

14.03.2008

Statut

Zmiana Statutu

Agnieszka Paturalska - Miehlau

27.03.2008
Organy i Funkcje
Zmiany na stanowisku:
Ordynator Oddziału Neurologicznego
Agnieszka Paturalska - Miehlau
04.04.2008

Organy i Funkcja

Zmiany na stanowisku:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
St. inspektor ds. BHP
Ordynator Oddziału Ginekologiczno - Połozniczego
Inspektor ds. przeciwpożarowych
Inspektor ds. obrony cywilnej

Agnieszka Paturalska - Miehlau

26.06.2008

Kontakt,
Informacje Ogólne,
Organy i Funkcje
Zmiany na stanowisku:
Dyrektor,
p.o. Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa,
Stacja Dializ,
Pracownia Bakteriologii

Agnieszka Paturalska - Miehlau

15.07.2008 

Organy i Funkcje

 Zmiany na stanowisku:
Ordynator Oddziału Ginekologiczno - Połozniczego

 Agnieszka Paturalska - Miehlau

08.08.2008 

Organy i Funkcje

 Zmiany na stanowisku:
inspektor ds. BHP
Kierownik Bloku Operacyjnego

Agnieszka Paturalska - Miehlau

23.09.2008 

Organy i Funkcje

Zmiany na stanowisku:
Ordynator Oddziału Psychiatri "A"
Przełożona Pielęgniarek
Specjalista ds. BHP
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Agnieszka Paturalska - Miehlau

03.12.2008 

Organy i Funkcje

Zmiany na stanowisku:
Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
Dział Fizjoterapii,
Pracownia Bakteriologii.

Agnieszka Paturalska - Miehlau

17.02.2009  Informacje
 Cennik Usług
 Agnieszka Paturalska - Miehlau
 05.03.2010 Kontakt,
Przedmiot Działalności,
Majątek,
Statut,
Organizacja,
Organy i Funkcje,
Regulamin Porządkowy,
Ustawa o Bip,
Plan finansowy.
 Aktualizacja danych
Agnieszka Paturalska - Miehlau
 02.09.2010  Dane kontaktowe, Organy i Funkcje
 Aktualizacja danych  Agnieszka Paturalska - Miehlau
  6.09.2010  Organy i Funkcje  Poprawa błędów
 Agnieszka Paturalska - Miehlau
 12.01.2011  Organy i Funkcje Zmiany na stanowiskach:
Kierownik Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej,
Kierownik Bloku Operacyjnego,
Radca Prawny,
Kierownik Działu Techniczno - Eksploatacyjnego.
Agnieszka Paturalska - Miehlau
 09.08.2011 Rada Społeczna, Załatwianie spraw,
Archiwa i Rejestry,
Środki Publiczne,
Informacje Niejawne (Informacje Publiczne),
Redaktorzy,
Organy i Funkcje,
Prawa Pacjenta.
 Aktualizacja danych Agnieszka Paturalska - Miehlau
 17.06.2011  Organy i Funkcje
Aktualizacja danych
Żaneta Jończak
 17.07.2012 Organy i Funkcje,
Informacje Ogólne,
Status prawny,
Przedmiot działalności,
Statut,
Dane firmy.
 Aktualizacja danych  Magierek Joanna
 29.10.2012  Informacje Ogólne  Aktualizacja danych  Magierek Joanna
 10.10.2013 Organy i Funkcje,
Sposób załatwiania
i przyjmowania Spraw,
Dane Firmy.

 Aktualizacja danych,
Poprawianie błędów.
  Magierek Joanna
 15.11.2013  Organizacja,
Załatwianie Spraw,
Majątek,
Informacje Ogólne,
Prawa Pacjenta,
  Aktualizacja danych,  Żaneta Jończak
 29.07.2013  Organy i Funkcje   Aktualizacja danych,   Żaneta Jończak